Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka školních experimentů z fyziky – molekulová fyzika
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 14:25:49
Číslo jednací ve SpSl OVZ/174/20
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka školních experimentů z fyziky – molekulová fyzika"


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Molekulová fyzika_sign.pdf (162.66 KB)
- Příloha č. 01 – Technická specifikace předmětu plnění.xlsx (13.33 KB)
- Příloha č. 02 - Návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky.docx (41.39 KB)
- Příloha č. 03 - Čestné prohlášení (základní způsobilost).doc (43.50 KB)