Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení Eye trackeru pro PřF UHK
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2020 10:26:49
Předmět Oznámení o výsledku veřejné zakázky

Oznámení o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu "Pořízení Eye trackeru pro PřF UHK"


Přílohy
- Oznámení o výsledku VZ.pdf (621.22 KB)