Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Návrh koncepce bufetu a vytvoření související projektové dokumentace
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2020 15:22:04
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu "Návrh koncepce bufetu a vytvoření související projektové dokumentace"


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Návrh koncepce bufetu.pdf (215.40 KB)
- Příloha č. 01 - Návrh smlouvy o dílo.doc (180.00 KB)
- Příloha č. 02 - Podkladová technická dokumentace.pdf (3.43 MB)
- Příloha č. 03 - Krycí list nabídky.doc (46.00 KB)
- Příloha č. 04 - Čestné prohlášení.doc (43.50 KB)