Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení UHK-Stavební úpravy rektorátu
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2020 13:32:47
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu "UHK-Stavební úpravy rektorátu"


Přílohy
- Výzva k podání nabídek Stavební úpravy rektorátu.pdf (219.23 KB)
- Příloha č. 01 - Výkaz výměr místností.zip (425.17 KB)
- Příloha č. 02 - Návrh smlouvy o dílo - stavební úpravy rektorát.docx (39.76 KB)
- Příloha č. 03 - Čestné prohlášení základní způsobilost.doc (43.00 KB)