Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda o dodávkách rozpouštědel pro PřF
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2020 14:42:30
Předmět Dodatečné informace č.1

Dodatečné informace č.1 do veřejné zakázky malého rozsahu "Rámcová dohoda o dodávkách rozpouštědel pro PřF"


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (172.02 KB)