Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová dohoda o dodávkách rozpouštědel pro PřF
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2020 11:12:58
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Rámcová dohoda o dodávkách rozpouštědel pro PřF"


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ROZPOUŠTĚDLA_sign.pdf (189.76 KB)
- Příloha č. 01 – Specifikace položek k odběru.xlsx (26.84 KB)
- Příloha č. 02 - Čestná prohlášení základní způsobilosti a technické kvalifikaci.doc (62.50 KB)
- Příloha č. 03 - Návrh rámcové dohody.docx (82.84 KB)