Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky tonerů/inkoustových náplní pro UHK na roky 2020-2022
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2020 09:15:49
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu "Rámcová dohoda na dodávky tonerů/inkoustových náplní pro UHK na roky 2020-2022"


Přílohy
- Výzva k podání nabídek TONERY 20-22.pdf (171.04 KB)
- Příloha č. 01 - Krycí list nabídky.doc (216.00 KB)
- Příloha č. 02 - Čestná prohlášení základní způsobilosti a technickké kvalifikaci.doc (249.00 KB)
- Příloha č. 03 – Specifikace položek k odběru.xlsx (37.47 KB)
- Příloha č. 04 – Návrh rámcové dohody.doc (294.50 KB)