Public contract: Předběžné tržní konzultace - UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 1134
System number: P21V00000075
File number: OVZ/764/21 (closed)
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 08.10.2021
Tender submit to: 26.10.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Předběžné tržní konzultace - UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předběžné tržní konzultace pro připravovanou veřejnou zakázku jejíž předmětem je modernizace a rekonstrukce budovy C Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, vč. půdní vestavby a rozšíření suterénních prostor - parc. č. st. 392, parc. č. 759, 257, 233/19, 233/21 v katastrálním území Hradec Králové [646873], v zastavěné části obce Hradec Králové, vymezené nárožím Tylova nábřeží, náměstí Svobody a ulicí V Lipkách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 176 100 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635247

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers