Prior information notice: Zahájení předběžných tržních konzultací pro VZ Dodávka komplexního informačního systému pro řízení a hodnocení kvality Univerzity Hradec Králové

Prior information notice information

Registration number in VVZ: Z2018-038078
Date sent: 30.10.2018
Publication date: 02.11.2018

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Hradec Králové
  • CRN: 62690094
  • Postal address:
    Rokitanského 62/26
    50003 Hradec Králové
  • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure