Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
DNS na výkopové a dokumentační práce -07-2023
above-the-threshold Awarded 10.03.2023 22.03.2023 09:00
DNS na odborné archeologické služby -01-2023
above-the-threshold Awarded 07.03.2023 21.03.2023 09:00
DNS na výkopové a dokumentační práce -06-2023
above-the-threshold Awarded 07.03.2023 21.03.2023 09:00
DNS na dodávky AV -01-2023
above-the-threshold Awarded 21.02.2023 06.03.2023 09:00
DNS na dodávky ICT -04-2023
above-the-threshold Awarded 20.02.2023 03.03.2023 09:00
DNS na výkopové a dokumentační práce -05-2023
above-the-threshold Awarded 20.02.2023 03.03.2023 09:00
Rámcová dohoda o dodávkách rozpouštědel na 12 měsíců – rok 2023
small-scale public contract Awarded 26.01.2023 10.02.2023 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kryokapalin na 12 měsíců - 2023
small-scale public contract Awarded 24.01.2023 07.02.2023 09:00
DNS na dodávky ICT -01-2023
above-the-threshold Awarded 23.01.2023 03.02.2023 09:00
DNS na výkopové a dokumentační práce -03-2023
above-the-threshold Awarded 13.01.2023 26.01.2023 09:00
DNS na výkopové a dokumentační práce -02-2023
above-the-threshold Awarded 12.01.2023 24.01.2023 09:00
Předběžné tržní konzultace Lokalita Na Soutoku – výběr projektanta
above-the-threshold Evaluation 07.12.2022 10.02.2023 11:00
Zajištění služeb manažera kybernetické bezpečnosti Univerzity Hradec Králové
small-scale public contract Awarded 29.11.2022 15.12.2022 09:00
Stavební úpravy pracoviště centra terénní archeologie – I. etapa
below-the-threshold Awarded 07.11.2022 05.12.2022 09:00
Technicko-ekonomický dozor na záchranném archeologickém výzkumu I/35
above-the-threshold Awarded 03.11.2022 06.12.2022 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››