Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B
above-the-threshold Awarded 15.04.2020 05.06.2020 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2021
below-the-threshold Awarded 26.03.2020 27.03.2020 00:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí na rok 2021
below-the-threshold Awarded 26.03.2020 27.03.2020 00:00
Rámcová dohoda o dodávkách rozpouštědel pro PřF
small-scale public contract Awarded 21.02.2020 06.03.2020 10:00
Rámcová dohoda o dodávkách ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ pro NMR
small-scale public contract Awarded 21.02.2020 06.03.2020 09:00
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B - Předběžné tržní konzultace
above-the-threshold Evaluated 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávky tonerů/inkoustových náplní pro UHK na roky 2020-2022
small-scale public contract Awarded 27.01.2020 07.02.2020 09:00
Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj
small-scale public contract Evaluation 09.10.2019 31.10.2019 13:00
Řízení implementace informačního systému na UHK
small-scale public contract Awarded 20.05.2019 31.05.2019 09:00
Dodávky hygienických a čistících prostředků na roky 2019-21
small-scale public contract Awarded 25.04.2019 07.05.2019 10:00
Rámcová dohoda na brožovaný a vázaný tisk
small-scale public contract Awarded 05.04.2019 29.04.2019 09:00
Rámcová dohoda na obvyklé tiskařské služby
small-scale public contract Awarded 05.04.2019 12.04.2019 11:00
Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby II
below-the-threshold Awarded 05.11.2018 21.11.2018 11:00
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – zhotovení projektových dokumentací interiérů
small-scale public contract Awarded 28.05.2018 18.06.2018 10:00
Strategický finanční partner UHK v letech 2018 – 2023
small-scale public contract Awarded 05.02.2018 16.02.2018 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016