Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk (již nefunkční; nástroj vypnut)

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění auditorské činnosti na UHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 05.10.2023 11:00
Rámcová dohoda na dodávky běžných propagačních předmětů 2023-24
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 02.10.2023 10:00
Expertní školení v oblasti principů a technik forenzní analýzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2023 01.09.2023 09:00
Expertní školení v oblasti hakingu a jeho využitelnosti v praxi
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2023 01.09.2023 10:00
Expertní školení – zabezpečení infrastruktury Windows a Active Directory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2023 29.08.2023 10:00
Expertní školení – zabezpečení linuxového serveru a využití dockeru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2023 29.08.2023 09:00
Předběžné tržní konzultace Lokalita Na Soutoku – výběr projektanta
nadlimitní Hodnocení 07.12.2022 10.02.2023 11:00
Realizace PTK k plánované VZ na Integrační platformu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 19.09.2022 10:00
všechny zakázky